Tjenester

Våre konsulenttjenester leveres på timebasis. Vi utarbeider også tidsestimat eller utfører forprosjekt dersom dette er ønsket.